Bảng màng nút OP77B 6AV6 641-0CA01-0AX0 6AV6641-0CA01-0AX1

1

Mã sản phẩm : OP77B 6AV6 641-0CA01-0AX0 6AV6641-0CA01-0AX1
Hãng sản xuất : Siemens
Loại thiết bị: Bảng màng nút
Hình thức : Mới
Tình trạng : Còn hàng