Điện trở xả RXLG 80W 250R

1

Mã sản phẩm: 80W 10R
Loại linh kiện: Điện trở
Hình thức: Mới
Tình trạng: Còn hàng