G150XTN06.1 Màn hình LCD 15 inch

1

Mã sản phẩm : NL6448BC33-54
Kích thước : 15 inch
Hình thức : Mới
Tình trạng : Còn hàng